U okviru projekta "Deinstitucionalizacija kroz zaštićeno stanovanje", koji sprovodi SBPB "dr Slavoljub Bakalović" Vršac, danas je u prostorijama Centra za mentalno zdravlje Vršac održana kulinarska radionica kao jedan od koraka ka osposobljavanju korisnika za samostalni život u Kući zaštićenog stanovanja.