U Centru za mentalno zdravlje, 14. juna, održan je okrugli sto sa temom "Zapošljivost osoba sa mentalnim smetnjama" u organizaciji Caritas Srbije, u okviru projekta „HUMAN RIGHTS PROMENE-HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtworks“.Cilj organizovanja okruglog stola bio je razmena iskustava i utvrđivanje načina za prevazilaženje problema nezaposlenosti i socijalne isključenosti osoba sa mentalnim smetnjama.