Korisnici CMZ-a su danas, u sklopu redovne likovne radionice posetili Apoteku na stepenicama Gradskog muzeja Vršac, gde su se upoznali sa istorijatom apotekarstva u Vršcu i razgledali nedavno otvorenu prirodnjačku postavku, svrstanu među najstarije i najbogatije u Srbiji.