U cilju prevencije i zašite mentalnog zdravlja dece i omladine, kao i unapređenja nivoa svesti građana u lokalnoj zajednici Udruženje za unapređenje mentalnog zdravlja "Duševna Oaza" i Centar za mentalno zdravlje Vršac prezentovali su učenicima i profesorima svoje aktivnosti i novine u lečenju mentalnih poremećaja.

Prva je bila Hemijsko – medicinska škola, potom Gimnazija "Borislav Petrov Braca", a u toku novembra sa ovim novinama rada u našem gradu biće upoznate sve srednje škole.

Predavači su master prof. filol. Miroslava Kućančanin, dipl. socijalni radnik Anđelija Kručičanin i strukovna medicinska sestra Svetlana Ranđelović.