Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“ aplicirala je za sredstva Evropske unije zbog realizacije projekta „Unapređenje nivoa zaštite mentalnog zdravlja u opštini Vršac“. Odobreno je 155.000,00 EUR za realizaciju, a 85% tog novca će doći iz Evropske unije, dok će se u budžet projekta ostatak novca sliti iz sredstava Bolnice, odnosno iz dva pokrajinska sekretarijata. Realizacija će trajati 18 meseci i ona predviđa osnivanje Centra za mentalno zdravlje, koji će biti fizički smešten u centru grada, iako će de iure, biti depandans Specijalne bolnice. Centar će se baviti preventivnim aktivnostima, u smislu zaštite mentalnog zdravlja, kao i širenju i unapređivanju svesti o mentalnom zdravlju. Osim toga, u Centar će svakodnevno dolaziti lica sa mentalnim smetnjama, koja će učestvovati u raznim oblicima terapije, ali i građani kojima su potrebne konsultacije, saveti i ambulantno lečenje. Neki od pacijenata Specijalne bolnice, koji su u zadovoljavajućoj medicinskoj remisiji i kojima nije nužno potrebno stacionarno lečenje su takođe odlični kandidati za dnevne posete Centru za mentalno zdravlje. Takođe, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaki četvrti stanovnik ima povremene probleme s mentalnim zdravljem – što na primeru opštine Vršac podrazumeva da bi oko 13.500 stanovnika u jednom trenutku trebalo pomoć.

Ciljevi samog projekta su:
Uspostavljanje uslova za deinstitucionalizaciju pacijenata Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“ Vršac, kao i destigmatizaciju i socijalnu inkluziju lica sa mentalnim smetnjama,
Stvaranje uslova za za unapređivanje nivoa socijalne inkluzije lica sa mentalnim smetnjama u opštini Vršac daljim unapređivanjem preventivnih usluga koje omogućavaju relokaciju stacionarnih pacijenata bolnice nazad u njihove porodice i zajednice i
Unapređivanje svesti o značaju mentalnog zdravlja.

Kao rezultat realizacije očekuje se da najmanje 30 pacijenata na stacionarnom lečenju u SBPB „dr Slavoljub Bakalović“ Vršac postanu redovni korisnici Centra za mentalno zdravlje i tako se reintegrišu u društvene tokove, te i unapređen nivo svesti društva o destigmatizaciji lica sa mentalnim smetnjama, kao i opšte informisanosti o problematici mentalnog zdravlja.

Projekat su pomogli i „International Aid Network – IAN“ iz Beograda, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kao i opština Vršac dodeljivanjem prostora u centru grada.

Radovi pacijenata